ตารางงานรีบอร์น 5 ver. ปรับปรุง
 
9.00-10.00       เปิดให้เซอร์เคิลเข้าไปจัดบูธ
10.00-11.00     Free Time จับจ่ายซื้อสินค้า
11.00-12.00     JUMP2009 (re-run)+โฆษณาเกม + คลิป
12.00-13.00     คาราโอเกะ
13.00-14.00     สุดยอดมาเฟีย
14.00-14.30     ประมูลของ
14.30-15.00     จับรางวัลมินิโปสเตอร์จากญี่ปุ่น
15.00-16.00     ชมDVD Rebocon 5

Comment

Comment:

Tweet